එවිය හැකිද මට පණිවිඩයක් ඔබට

 

විය හැකිද මට පණිවිඩයක් ඔබට
මෙතරම් කලකට පසුත්

ඔබ එල්ලා ගිය තරුවේ මලානික එලිය
තවමත් අහස මුදුනේ සැලි සැලී දිලෙයි
ආත්මය අළු පැහැ පරවියෙකු මෙන්
අඳුරු තීරුවක ගුලි ගැහෙයි

එවිය හැකිද මට පණිවිඩයක් ඔබට
මෙතරම් කලකට පසුත්

වස්සානය ද ගිම්හානය ද
වේදනාජනක ලෙස රෝමාන්තික ය
පෙම්කතා මවාගනිමින්
සිත සූරා ගත හැකි ය

ඇසළ පෙති වලට ද
වලාකුළු වලට ද
ඔබව මතක් කර දීමට හේතු අනවශ්‍ය ය.

එවිය හැකිද මට පණිවිඩයක් ඔබට
මෙතරම් කලකට පසුත්

පැමිණියාද ඔබ
ඔබේ එක්ටැම් ගෙයින් පිටතට
පහව ගොස් තිබුනා ද කුණාටු
නිහඬ වී ඇත්‍ද හෙන හඬ?
නැතිනම්,
පලාගියාද ඔබ බොහෝ කලකට පෙර
ඒ අඳුරු කුටිය අත හැර

එවිය හැකිද මට පණිවිඩයක් ඔබට
මෙතරම් කලකට පසුත්

පෙම් නොකරමි මම තවත් ඔබට
එහෙත් ඔබ ඉතිරිකර ගිය හිස් තැන
සදා අඳුරින් පිරී ඇත

ඉඩෝරයකට අසුවුනාක් මෙන්
ඉරි තලා යමින් හිඳිමි
පැලුම් පිපිරුම් සුවකර ගත නොහැකිව බලාඉමි

කියන්න,
කැබලිතිවලට බිඳී යා හැකිද මට
ඔබේ දෙඅත් මත

 

තරින්ද්‍ර ගලහේන


© JDS