මාතුපාල

 

 

කො

ණ්ඩේ හැඩපළු ගෙතිච්ච
නියපොතු වල කුණු පිරිච්ච
හැමදේටම හිනා වෙච්ච
මතක ද අර මාතුපාල
කලකට ඉස්සර මැරිච්ච

කික්කිගෙ පැටියෙක් අරගෙන
තිස්සේම ඒකිව ඉඹගෙන
කියමින් මැණිකේ මගෙ පණ
හිටි හැටි ඒ මාතුපාල
මටනම් මතකයි හොඳටම

ඌට පිස්සු කියලා කිව්වා
ගේකට ආවොත් එලෙව්වා
කොල්ලෝ ගල් වලින් ගැහුවා
ලේ පෙරෙද්දි මාතුපාල
මඩ වලකින් වතුර බිව්වා

නුග ගහ මුල ඇන තියාන
ඇස්වල මී දුම පුරෝන
නොපෙනෙන ඈතක් බලාන
උන්නනෙ ඒ මාතුපාල
යටි තොල තදටම හපාන

කන්නාඩිය ඉස්සරහට
ගිහින් කොණ්ඩෙ පිරනකොට
පෙනෙද්දි මගෙ ඇස් දෙක මට
එන්නේ ඇයි මාතුපාල
තිස්සේ දෙවේලෙම මතකෙට

මිදිල ද මී දුම ඇස්වල?
ඉරිල ද නැත්තන් හිත් දැල?
කලබල ඇයි මතකයේ රළ
කියපං මට මාතුපාල
ඇයි ඉන්නේ උඹ මං තුළ

 

ඉසුරු චාමර සෝමවීර


© JDS