හේ බෑ රෝගියෙක්

 

ත් බමරෙක්ය
හේ බෑ
ගිලන් ඇඳ මත්තේ.,

මා සිතා සිටියේ
ඒ කුඩා කුටියේ
නාරි රූ අලවා ඇතැයි
හිඩැස් නොතබාම කිටි කිටියේ...

සුමිතුර,
ඔන්න මං ආවා
ඉඩ ලැබුණ හැටියේ.,

රේඛා..
පාරමී..
ඡායා..
කෝ ආවාද වල් කෙල්ලො කඩිමුඩියේ

“රේඛා ඇදවුණා
පාරමී පෑරුණා
ඡායා බොඳවුණා.,

වැදගත්ම දේ නොනැවතී ඉගිලුණා,

නම් මතක නෑ
තවත් අය ආවා ගියා.,

රෝමියෝ එක්ක රෝමයේ
සාජහන් එක්ක ටජ්මහලේ
ගල් ගැහී රාමුවක ඉසුරුමුණියේ
නතර වෙන එකමද ගෑනියෙක්ගේ ආදරේ?

ගෑනු ඔක්කොම එකයි
නම් විතරයි වෙනස්..
ආදරේ උතුරනව මේ කාමරේ!!"

 

ටිම්රාන් කීර්ති


© JDS