අබිලි දේදුනු


'ගිල්වමින්  දේදුනු තුළ
පැහැගන්වන්නීය ඈ
සිය සියුම් සිතුවිළි කෙඳිති හුය
වියනු වස් දහසක් සිහින'

- තමිලිනී (දෙව්දුවකගේ සිහිනය)

කෙතරම් සිහින ගෙතුමන්
ගෙති ගෙතී ලෙහුණ ද
ලෙහි ලෙහී ගෙතුණ ද
සිතිවිලි කෙඳිති පැටලෙයි
අබිලි දේදුනු මත
අවසඟව යයි සුසුමන්
අවපැහැය වරනඟන
සිහිනය පෙනි පෙනී.

නියඟලාවෙක පෙති මෙන්
විටෙක කහ වන මගෙ ඇස්
යළිඳු සැනෙකින් රතු වී
මගේ සිහිනය
ඇවිල යයි ඔබෙ තිලකෙනී.

ජීවිතෙහි එළැඹුම
මරණින් මතුව ඒ නම්
කවුරු කුමකට අවි ගනී?

යටත් වීමක අරුතය
රමනයෙහි සුව වේ නම්
කවුරු කුමකට දිවි දුනී?

මධුසඳ උමතු කළ
මඟුල් කරදහියක
හිත නතර කළ මොහොතක
ළය ඉරාගෙන නික්මුණ
සුනරුත් ස්ථාපනය කළ මඳහස
කච්චාන් සුළඟෙහි පැටලී
පොසොන් අහසෙහි
උතුම් බැති ගී කැළඹුණී.

පොද වැහි වහින දෑසින්
නිම්තෙරෙහි
නෙක පැහැ සොයන්නට
මගේ සිහිනය වදවෙයි
අබිලි දේදුනු
ඇස'ග බොඳවෙනු දැනි දැනී.

මණි මේඛලා මෙන්
සටන් බඳපටි මුදාලුව අත්
මුකලන්මුවා නිලැ'ඳුම්
ලෙහා ඇන්දුව සාරිය
හැමරෑම සිහිනයේ පැටලෙයි තමිලිනී.

(දෙමළ ඊළම් විමුක්ති කොටි සංවිධානයේ කාන්තා අංශ දේශපාලන නායිකා කර්නල් තමිලිනී 2015 ඔක්තෝබර් 18වැනිදා මියගියා ය.)

 

මංජුල වෙඩිවර්ධන


© JDS