සොඳුර ඔබ දැන් සුවෙන්ද


දැන් දෙන්න බැඳලද
සාර මඟුලක් කෑවද
පරණ ඉටිමල් කැඩිලද
අලුත් අයිටම් බලමුද?"

- අඳුනන මල් වෙළෙන්දෙක්

ආං අර මල් වෙළෙන්දා
පාංදර මා රිදෙව්වා
හීං මතකය පුරුද්දා
ඌත් කවියක් ඇහින්දා

සොඳුර ඔබ දැන් සුවෙන්ද
අලුත් පාරෙත් ට්‍රැෆික්ද
ආදරේ පැණි ඇබින්ද
කූඹි අරගෙන ගිහින්ද

මැනිං පාරේ එති එතී
වෙනිං අය තව යති එතී
කනෙං පෙන්නන්නට හැකී
කෙනිත්තුව අහුමුළු ඇතී

බෝ ගහේ කොළයක් වැටී
බෝල ළමැදෙත් මැද හිටී
මේ අතින් අරගත් හැටී
බේරෙ වැවටත් කිචි ඇතී

'ගුණසේනේ' අගුවට වෙලා
කියවීම ප්‍රැක්ටිස් කළා
එතන කවි පොත් නෑ කියා
හැමදාම අමතක වුණා

කොළඹ කොටුවේ 'ව'යන්න
යට තවත් බෑ රැඳෙන්න
කොම්බු පුළුවන් නමන්න
'ව'යනු බෑ දිග අරින්න

මගේ ළඟ පුපුරක් ඇතී
ඔබේ අත වරදක් නැතී
පරණ සැමරුම්වල එතී
කසන පණුවෙක් සිටි හැටී

 

ටිම්රාන් කීර්ති


© JDS