වාසනා


නුමාතෘකාව - 1 කොරින්ති 13 (ශුද්ධ බයිබලය)

"4 ප්‍රේමය,
ඉවසිලිවන්තය, කරුණාවන්තය,
ඊර්ෂ්‍යා වන්නේ නැත.

7 ප්‍රේමය,
සියල්ල උසුලයි
ප්‍රේමය,
විශ්වාසයට ඉමක් නැත.
බලාපොරොත්තුවට නිමක් නැත.
ඉවසීමට අගක් නැත.

8 ප්‍රේමය,
සදාතනිකය"

එතැන් සිට.........

ඔව් ඒ දෙසැම්බරයේ දිනෙක
මුවැ'සි මුව'ගින් මිදුනු සත් සරෙක
මුහුව මුවහත් ගේය පද වැලක
හැඟුම් නින්නාද දේ හදවතක

පියෙන් පිය පිය නැගූ හඬ මධුර තනුවක් ව
සවන් අග වැයෙන විට මතකයත් ගීයක්‍ ය
ලවන් තෙත් කරනු මිස පොදට මොන සවියක් ද
දුටුගැමුණු වීදියත් වරෙක හරි පැහැපත් ය

අසම සම අසම්මත ලොවක ඇති සිතිවිලි
නිසල මධු බඳුන් මත වැතිර දෙයි මැසිවිලි
සුසර හද වෙණ නාද පවා දැන් අමිහිරි
සසර මග අතර මග ගිලන් විය හසරැලි

නිම් නොමැති නිම්නයක තනි වෙන්න පමණ ඇත කාරණා
සිහි නොමැති සිහිනයක් පාමුළම කඳුළු බිඳු වෑහුනා
ඉතිහාසයක් නැති අතීතෙක පිසලන්න වේදනා
හදවතට නොදැනෙන්න සමුගන්න පුළුවන් ද වාසනා

 

සුසන්ත රණවීර


© JDS